< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
20.11.2019 21:46 Wiek: 233 days
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2019

Odbiór dyplomów

Obrony z dnia 12 października 2019


Informujemy, że w dziekanacie są przygotowane do odbioru dyplomy z obron z dnia 12 października 2019 dla absolwentów I-go i II-go stopnia.

Dyplomy można odbierać w godzinach pracy dziekanatu.