< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
25.07.2019 10:20 Wiek: 352 days
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2019

ODBIÓR DYPLOMÓW

Obrony z dnia 29 czerwca 2019 r.


Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów w wersji polskiej (obrony z dnia 29 czerwca 2019 r.) są przygotowane do odbioru.

Przypominamy, że dyplomy absolwenci odbierają osobiście w dniach i godzinach pracy Działu Spraw Studenckich:

  • poniedziałek- piątek w godz. 9.00 – 14.00
  • sobota - podczas zjazdów

Informujemy, że w dniach 19.08 - 23.08.2019 r. Dział Spraw Studencki jest nieczynny.