< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA ANGIELSKA
10.10.2016 12:51 Wiek: 3 yrs
Kategoria: Ogłoszenia 2016

Nowa publikacja Wydawnictwa Wyższej Szkoły Lingwistycznej

W ramach serii "Idea Przemiany. Zagadnienia Literatury, Kultury, Języka i Edukacji" ukazał się nowy tom pod red. Edyty Sadowskiej i Magdaleny Duś.


      Motyw przewodni Serii wydawanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie „IDEA PRZEMIANY. ZAGADNIENIA LITERATURY, KULTURY, JĘZYKA I EDUKACJI” (nr ISSN 2083-196X) został zdefiniowany przez tytuł. Zakres tematyczny – literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo i pedagogika – poszerzany jest o refleksje psychologiczne, politologiczne, teologiczne czy socjologiczne, poświadczając coraz bardziej interdyscyplinarny charakter współczesnej nauki. W ramach serii ukazują się tomy zbiorowe obejmujące artykuły pracowników zarówno Uczelni, jak i pochodzących z innych ośrodków akademickich polskich i z zagranicy.

Dotychczas ukazały się:

„IDEA PRZEMIANY. ZAGADNIENIA LITERATURY, KULTURY, JĘZYKA I EDUKACJI” T. 1: (Red.) P. Fast, P. Janikowski;

„IDEA PRZEMIANY. ZAGADNIENIA LITERATURY, KULTURY, JĘZYKA I EDUKACJI” T. 2: (Red.) P. Fast, M. Duś;

„IDEA PRZEMIANY. ZAGADNIENIA LITERATURY, KULTURY, JĘZYKA I EDUKACJI” T. 3: (Red.) A. Majkiewicz, M. Duś.

Serię zamyka „IDEA PRZEMIANY. ZAGADNIENIA LITERATURY, KULTURY, JĘZYKA I EDUKACJI” T. 4: (red.) E. Sadowska, M. Duś, Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2014 nr ISBN 978-83-61425-40-3; nr ISSN 2083-196X.