< Filologia Angielska I termin egzaminów dyplomowych
17.06.2020 23:03 Wiek: 24 days
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2020

Filologia Germańska I termin egzaminów dyplomowych


WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7

 SESJA EGZAMINACYJNA 2019/2020

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH (I TERMIN)

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 FILOLOGIA GERMAŃSKA

NIESTACJONARNE ONLINE

 

               

PROMOTOR

KOMISJA

DATA

METODYKA

JĘZYKOZN.

dr A. Jóźwiak-Dądela

 

PRZEWODNICZĄCY: dr E. Sadowska, prof. WSL

CZŁONKOWIE:

dr A. Jóźwiak-Dądela

dr J. Krzywda (recenzent)

 

 

04.07.2020 r.

 

JĘZYKOZNAWSTWO

dr J. Krzywda

 

PRZEWODNICZĄCY: dr E. Sadowska, prof. WSL

CZŁONKOWIE:

dr J. Krzywda

dr A. Jóźwiak-Dądela (recenzent)

 

 

 

04.07.2020 r.

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

FILOLOGIA GERMAŃSKA
NIESTACJONARNE ONLINE

 

               

PROMOTOR

KOMISJA

DATA

METODYKA

 

dr A. Jóźwiak-Dądela

 

PRZEWODNICZĄCY: dr E. Sadowska, prof. WSL

CZŁONKOWIE:

dr A. Jóźwiak-Dądela

dr J. Krzywda (recenzent)

 

 

04.07.2020 r.

 

JĘZYKOZNAWSTWO

PRZEKŁAD.

dr J. Krzywda

 

PRZEWODNICZĄCY: dr E. Sadowska, prof. WSL

CZŁONKOWIE:

dr J. Krzywda

dr A. Jóźwiak-Dądela (recenzent)

 

 

 

04.07.2020 r.

 

 

 

Zatwierdził:

Prodziekan Wydziału

Humanistyczno-Społecznego

                                                                                                   dr A. M. Markowska, prof. WSL