< Online = bezpieczeństwo
17.06.2020 22:59 Wiek: 24 days
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2020

Filologia Angielska I termin egzaminów dyplomowych


WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7

SESJA EGZAMINACYJNA 2019/2020

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH (I TERMIN)

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

NIESTACJONARNE  ONLINE

               

PROMOTOR

KOMISJA

DATA

   ĘZYKOZNAWSTWO

PRZEKŁAD.

dr A. M. Markowska, prof. WSL

 

PRZEWODNICZĄCY: mgr D. Karmański

CZŁONKOWIE:

dr A. M. Markowska, prof. WSL

dr A. Wilemska-Rudnik (recenzent)

 

 

05.07.2020 r.

 

METODYKA

dr A. Wilemska-Rudnik

 

PRZEWODNICZĄCY: mgr D. Karmański

CZŁONKOWIE:

dr A. Wilemska-Rudnik

dr A. M. Markowska, prof. WSL (recenzent)

 

 

05.07.2020 r.

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


FILOLOGIA ANGIELSKA
NIESTACJONARNE

               

PROMOTOR

KOMISJA

DATA

LITERATUROZN.

 

dr S. Hartigan

 

PRZEWODNICZĄCY: dr A M. Markowska, prof. WSL

CZŁONKOWIE:

dr S. Hartigan

dr M. Zasempa (recenzent)

 

 

11.07.2020 r.

JĘZYKOZNAWSTWO

dr A. M. Markowska, prof. WSL

 

PRZEWODNICZĄCY: mgr D. Karmański

CZŁONKOWIE:

dr A. Markowska, prof. WSL

dr A. Wilemska-Rudnik (recenzent)

 

 

04.07.2020 r.

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA
NIESTACJONARNE ONLINE

               

PROMOTOR

KOMISJA

DATA

METODYKA

 

dr A. Wilemska-Rudnik

 

PRZEWODNICZĄCY: mgr D. Karmański

CZŁONKOWIE:

dr A. Wilemska-Rudnik

dr A. M. Markowska, prod. WSL (recenzent)

 

 

04.07.2020 r.

JĘZYKOZNAWSTWO

PRZEKŁAD.

dr A. M. Markowska, prof. WSL

 

PRZEWODNICZĄCY: mgr D. Karmański

CZŁONKOWIE:

dr A. M. Markowska, prof. WSL

dr A. Wilemska-Rudnik (recenzent)

 

 

04.07.2020 r.

LITERATUROZN.

 

dr S. Hartigan

 

PRZEWODNICZĄCY: dr A. M. Markowska, prof. WSL

CZŁONKOWIE:

dr S. Hartigan

dr M. Zasempa (recenzent)

 

 

11.07.2020 r.

 

Zatwierdził:

Prodziekan Wydziału

Humanistyczno-Społecznego

 

dr A. M. Markowska, prof. WSL