< Praca Działu Spraw Studenckich w okresie wakacyjnym
12.09.2016 12:10 Wiek: 3 yrs
Kategoria: Ogłoszenia 2016

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PODYPLOMOWE

14 września 2016r. - godz. 9.30, s. 201


EGZAMIN DYPLOMOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
  I WCZESNOSZKOLNA

14 września 2016r. -  godz.  9.30,  s. 201

Komisja w składzie:   

Przewodniczący: dr Mateusz Dąsal

Członkowie:        dr Melania Orzechowska

 

 

1                   Saganowska – Scherer Marta