< EGZAMIN DYPLOMOWY - I stopnia
09.07.2015 12:47 Wiek: 5 yrs
Kategoria: Ogłoszenia

EGZAMIN DYPLOMOWY - Studia Podyplomowe


EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE  W  OŚWIACIE  EDUKACJI

 

Dnia: 11 LIPCA 2015 R.                                                                Godz. 10:00   Sala 201

 

 

Komisja w składzie:

                                   Dr Edyta Sadowska

Członkowie:

                                   Dr Stanisław Zając

                                   Mgr Dariusz Karmański

 Gr. „A”

1.      Gazda Magdalena

2.      Jabłońska Katarzyna