< Rekrutacja już trwa
22.06.2017 09:19 Wiek: 2 yrs
Kategoria: Ogłoszenia 2017

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - dr Marek Kalaman

24 czerwca 2017r. - godz. 8.00, s. 209


EGZAMIN DYPLOMOWY
STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA

 24 czerwca 2017r. -  godz. 8.00, s. 209

                    

Komisja w składzie:

Przewodniczący: mgr Marzena Major

Członkowie:        dr Marek Kalaman

                            dr Arkadiusz Kamiński 

                             

studia niestacjonarne:

1.   Kot Marcin

2.   Ochman Michalina

3.   Borkowska-Dłużniak Monika

4.   Chałupczak Damian

5.   Chłosta Dominika

6.   Dratwa Karolina

7.   Franelak Aleksandra

8.   Grobelak Anna

9.   Kluczna Natalia

10. Kowalska Paulina

11. Krzypkowska Sylwia

12. Kuzmina Jelena

13. Łysakowska Justyna

14. Macherzyński Zbigniew

15. Nocuń Paulina

16. Rutecka Angelika

17. Sator Magdalena

18. Stolarska Dorota

19. Turemka Michał