< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA ANGIELSKA
03.07.2019 15:11 Wiek: 231 days
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2010

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

6 lipca 2019r. - godz. 8.00, s. 109, dr Mateusz Dąsal


EGZAMIN DYPLOMOWY

STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA

 

6 lipca 2019r. -  godz. 8.00, s. 109

                    

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący: mgr Dariusz Karmański

Członkowie:         dr Mateusz Dąsal

                              dr Edyta Sadowska

                             

 

 

studia niestacjonarne:

   1.    9166

   2.    9164

   3.    9169

   4.    9170

   5.    9268

   6.    9269

   7.     9173

   8.    9339

   9.    9176 

10.  9827

11.  9171

12.  9167

13.  9172

14.  9174

15.  9348

16.  9175