< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - dr Edyta Sadowska
22.06.2017 09:52 Wiek: 2 yrs
Kategoria: Ogłoszenia 2017

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - dr Mateusz Dąsal

24 czerwca 2017 r. - godz. 9.00, s. 202


EGZAMIN DYPLOMOWY
STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA

24  czerwca 2017 r. -  godz. 9.00, s. 202

                  

Komisja w składzie:

Przewodniczący: mgr Dariusz Karmański

Członkowie:         dr Mateusz Dąsal

                              dr Edyta Sadowska

 

studia niestacjonarne:

1.   Chwastek Agata

2.   Dżugaj Marta

3.   Fresel Adriana

4.   Klama Monika

5.   Mendaluk Małgorzata

6.   Mesyasz Paula

7.   Pietrzykowska Katarzyna

8.   Pijewska Marlena

9.   Piskoń Joanna

10. Sajdak Sylwia

11. Staszczyk Klaudia

12. Sytniewska-Nowak Joanna

13. Świtała Julia