< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - dr Ferdynand Mielczarek
22.06.2017 09:48 Wiek: 2 yrs
Kategoria: Ogłoszenia 2017

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - dr Edyta Sadowska

23 czerwca 2017 r. - godz. 13.00, s. 209


EGZAMIN DYPLOMOWY
STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA

 23  czerwca 2017 r. -  godz. 13.00, s. 209

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący: mgr Dariusz Karmański

Członkowie:         dr Edyta Sadowska

                              dr Arkadiusz Kamiński

 

studia niestacjonarne

1.   Beleć Michał

2.   Brodacka-Bazan Agata

3.   Debudaj Monika

4.   Durdziński Tomasz

5.   Grądys Daniel

6.   Hrytsaienko Oleksandr

7.   Kaczorowski Marek

8.   Kasztelan Ewa

9.   Książczyk Kamil

10. Lewiński Kamil

11. Majchrzak Robert

12. Nezhynska Olena

13. Nowak Justyna

14. Przybylska Katarzyna

15. Pytel Małgorzata

16. Sołtysiak Karolina

17. Walnik Małgorzara

18. Warmuz Damian

19. Zatoń Anna