< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
08.07.2020 20:18 Wiek: 31 days
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2020

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

11 lipca 2020 r. dr Sean Hartigan


EGZAMIN DYPLOMOWY

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

                                                   11 lipca 2020 r.  

  

Komisja w składzie:

Przewodniczący:  mgr Dariusz Karmański

Członkowie:         dr Sean Hartigan

  dr Marek Zasempa

                      

studia niestacjonarne:

1.   9962

 

studia niestacjonarne online:

1.   9901