< Odbior dyplomów ukończenia studiów
17.06.2015 14:09 Wiek: 4 yrs
Kategoria: Ogłoszenia 2014

EGZAMIN DYPLOMOWY - I stopnia


EGZAMIN DYPLOMOWY
FILOLOGIA ANGIELSKA - SUZ
Studia  Pierwszego  StopniaDnia:   25 CZERWCA 2015r.    Godz. 12 00        Sala 201

Komisja w składzie:

Przewodniczący:
mgr Dariusz Karmański
Członkowie:
mgr Joanna Urbaniak
MA Richard Hanson


Studia niestacjonarne

1 Majoch Arkadiusz