< N@uka w sieci - wygodniejsza strona studiowania
25.07.2017 10:34 Wiek: 29 days
Kategoria: Top Homepage, Ogłoszenia 2017

2017 - Rok Studenta W Kolejach Śląskich

Dojeżdżaj na zajęcia za 1 zł!


Oferta specjalna „STUDENCIAK”

·         bilet miesięczny imienny na wybranej relacji – student deklaruje trasę, na jakiej ma obowiązywać bilet, bilet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu – np. od 05.10.2017 do 04.11.2017;

·         cena: 1 zł (brutto);

·         dostępny dla studentów 1 semestru 1 roku studiów 1 stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich;

·         ważny wyłącznie wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia (wydanym wg wzoru KŚ) oraz dowodem osobistym (lub paszportem – wyłącznie w przypadku obcokrajowców) – legitymacja studencka nie precyzuje studenckiego „stażu”, można ją wymienić w trakcie studiów;

·         bilet dostępny tylko 1 raz dla danego użytkownika –  weryfikacja użytkownika na podstawie numeru dowodu osobistego (lub paszportu – wyłącznie w przypadku obcokrajowców);

·         termin możliwości zakupu: 01-31.10.2017 – cały październik;

·         zakup biletu możliwy jedynie za pomocą platformy SkyCash – platforma obsługiwana za pomocą telefonu komórkowego, dzięki czemu bilet będzie zawsze pod ręką;

·         brak przedsprzedaży – bilet ważny od chwili zakupu, wynika to ze sposobu działania platformy SkyCash.

  Oferta specjalna „STUDENCIAK-WEEKEND”

·         bilet weekendowy imienny na przejazd TAM i POWRÓT w wybranej relacji – student deklaruje trasę, na jakiej ma obowiązywać bilet;

·         ważny od piątku, godz. 18:00 do poniedziałku, godz. 06:00  – tak jak inna nasza oferta: „SilesiaWeekend”;

·         cena: 1 zł (brutto);

·         dostępny dla wszystkich studentów;

·         ważny wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

·         bilet dostępny tylko 1 raz dla danego użytkownika –  weryfikacja użytkownika na podstawie numeru dowodu osobistego (lub paszportu – wyłącznie w przypadku obcokrajowców);

·         termin możliwości zakupu: 01.09.2017–01.10.2017;

·         zakup biletu możliwy jedynie za pomocą platformy SkyCash – platforma obsługiwana za pomocą telefonu komórkowego, dzięki czemu bilet będzie zawsze pod ręką;

·         1 osoba może kupić tylko 1 bilet na 1 wybrany weekend września;

·         brak przedsprzedaży – bilet ważny od chwili zakupu, wynika to ze sposobu działania platformy SkyCash.