Ogłoszenia z roku 2013

09/01/2014

Bezpłatne studia podyplomowe

„Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” oraz „Neurologopedia Dziecięca”
Kategoria: Ogłoszenia 2013

27/10/2013

ODBIÓR DYPLOMÓW - STUDIA I i II STOPNIA

Kategoria: Ogłoszenia 2013

18/09/2013

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kategoria: Ogłoszenia 2013