TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNE

Studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, dotyczące opracowania audiowizualnego filmów i programów telewizyjnych. W programie studiów znajdują się zarówno podstawy wiedzy z teorii tłumaczeń, w tym tłumaczeń filmowych oraz audiowizualnych, gramatyki i stylistyki języka polskiego, elementy prawa autorskiego z uwzględnieniem pracy tłumacza audiowizualnego, praktyczne ćwiczenia z „subtitlingu”, czyli tworzenia napisów, wersji „voiceover”, tzw. „szeptanki” czyli wersji lektorskiej i z przygotowywania dubbingu. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych tłumaczy filmowych, redaktorów, adiustatorów i specjalistów opracowań filmów, programów telewizyjnych, którzy przekażą słuchaczom praktyczną wiedzę pozwalającą na pracę w charakterze tłumacza filmowego / audiowizualnego. Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest bardzo praktyczne przygotowanie słuchaczy do przyszłej pracy tłumaczeniowej, dlatego też w ramach 240 godzin zajęć, zdecydowana większość z nich to warsztaty, zajęcia praktyczne prowadzone w sali komputerowej na autentycznych próbkach i materiałach filmowych oraz ćwiczenia i konwersatoria.

 

Dla kogo?

Studia podyplomowe „Tłumaczenia filmowe i audiowizualne” są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych pracą tłumacza, którzy legitymują się dyplomem licencjata bądź magistra w zakresie filologii angielskiej lub poświadczą odpowiednim certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1.

 

Czas trwania: dwa semestry (łącznie 240 godzin), zajęcia podczas zjazdów w soboty i niedziele.

 

Dokument ukończenia studiów: absolwenci otrzymają, przewidziane prawem, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w WSL w Częstochowie.

 

Sylwetka absolwenta: studenci, którzy zaliczą wymagane przedmioty i przejdą cały kurs studiów podyplomowych będą praktycznie przygotowani do rozpoczęcia kariery tłumacza audiowizualnego w dowolnym studiu opracowań filmów w Polsce. Możliwość udziału w zajęciach z czynnymi zawodowo i doświadczonymi praktykami z zakresu tłumaczeń audiowizualnych daje niepowtarzalną szansę solidnego przygotowania przyszłych tłumaczy filmowych i audiowizualnych do natychmiastowego wejścia na rynek pracy w tej dziedzinie. Po ukończeniu studiów najlepsi absolwenci będą mogli ubiegać się o podjęcie współpracy z naszą partnerską firmą – studiem Master Film Ltd. W Warszawie.